Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelulla kartoitamme ja laadimme suoritettujen kuntotutkimusten ja selvitystöiden pohjalta kiinteistön korjaustapasuositukset kustannusarvioineen ja aikatauluesityksineen.

Tyypillisimmin hankesuunnitelma tehdään kokonaisvaltaisissa ja taloteknisissä peruskorjauksissa tai laajemmissa ulkovaippaan liittyvissä korjauksissa, joissa järkeviä ja varteenotettavia korjaustapavaihtoehtoja on normaalisti useampiakin. Hankesuunnitelman avulla tilaaja pystyy vertailemaan elinkaariedullisinta vaihtoehtoa omaan rakennushankkeeseensa.

Hankesuunnitelman avulla tilaajan on helpompi päättää hankkeensa laajuudesta, kustannuksista ja aikataulusta.
Hankesuunnitelman avulla tilaaja pystyy vastaamaankin kysymyksiin: mitä tehdään, missä tehdään ja milloin tehdään.

Hankesuunnitelmassa esitetään vaihtoehtoja kuhunkin hankkeeseen sopivista kokonaisuuksista, kustannuksista ja aikatauluista. Lisäksi hankesuunnitelmassa esitetään vaihtoehtoisten korjaustapojen arvioidut tekniset käyttöiät. Hankesuunnitelman pohjalta voidaan käynnistää johdollamme yksityiskohtainen toteutussuunnittelu.

If you can envision it, than we can build it tell us more about your project