Palvelut

Palvelut

Palvelut

Hankesuunnittelulla kartoitamme ja laadimme suoritettujen kuntotutkimusten ja selvitystöiden pohjalta kiinteistön korjaustapasuositukset...
Toimimme rakennuttajan edustajana projekteissa rakennuttajatehtäviä suorittavana organisaationa haluamassanne laajuudessa...
Projektijohdon tärkein tehtävä on varmistaa, että rakennushankkeen osapuolet suunnittelijoista urakoitsijaan suorittavat työnsä tilaajan toiveiden, aikataulujen...
Valvojan tärkein tehtävä on valvoa tilaajan edunvalvojana sopimuksen mukaista työtä. Työmaavalvonta valvoo, että työmaalla tehdään työtä sovitun aikataulun, työn laadun...
Laki edellyttää, että rakennuttaja nimeää rakennushankkeeseen työturvallisuusasioista huolehtivan turvallisuuskoordinaattorin...